random user

Immigration

registered since: 16.11.2020

visit profile


pic of the moment

Random picture

Lastest topics


downloads


partners

  • WebSPELL | NOR
  • 2One Designs
  • Design Performance

Picture 9

(381 Views, 1200x750px, 191.2 kByte)

Để đảm bảo chất lượng tốt cho một công trình xây dựng, ngoài việc lựa chọn được một đơn vị thiết kế kiến trúc giỏi, một đơn vị thi công tốt thì bên cạnh đó không thể không nhắc đến vai trò và tầm quan trọng của đơn vị tư vấn giám sát.

Rating: (0 votes)

Rate: You have to register or login!


Your comment

Security Code
Options: • HTML is OFF • BBCode is ON • Smilies are ON