random user

NedBarge3286216

registered since: 28.07.2021

visit profile


pic of the moment

Random picture

Lastest topics


downloads


partners

  • WebSPELL | NOR
  • 2One Designs
  • Design Performance

Nhà thuốc ITPPHARMA

About
Vận hành bởi đội ngũ Dược sĩ trẻ đầy nhiệt huyết, ITP PHARMA mong muốn mang lại một giải pháp y tế Online giúp người dân Việt Nam dễ dàng hơn trong việc tìm hiểu thêm các thông tin chính xác nhất về thuốc, sức khỏe, bệnh học
Personal Info
Real Name: Nhà thuốc ITPPHARMA
Nickname: Nhà thuốc ITPPHARMA
Age: 21.03.1995 (26 years)
Gender: male
Location: Vietnam Hà Nội, Việt Nam
Clan / Equipment
Clan: n/a
(HP: n/a)
Irc-Channel: n/a
Clan-History: n/a
CPU: n/a
Mainboard: n/a
RAM: n/a
Hard drive: n/a
Monitor: n/a
Graphics card: n/a
Soundcard: n/a
Headset: n/a
I-Connection: n/a
Keyboard: n/a
Mouse: n/a
Mousepad: n/a
  • Account Informations
  • Status: offline
  • Last Login: 28.05.2021 - 08:19
  • Usertitle: Rank 1
  • Homepage: https://itppharma.com/
  • Contact: n/a
Statistics
Forumtopics: 0
Newsposts: 0
Newscomments: 0
Forumposts: 0
Clanwarcomments: 0
Articlecomments: 0
Democomments: 0
Messenger (incoming): 0
Messenger (outgoing): 0
Latest Visitors (0)
no visits